handy RESOLUX.LU │ Telefonsbuch vum soziale Beräich zu Lëtzebuerg

SCHOUL / ARBECHT / WUNNEN

Psycho-sozial Hëllef an der Schoul (CePAS)

ADEM

Studéieren / Uni (mengstudien.lu)

Antenne Locale pour Jeunes (ALJ)

Maison de l´orientation

Wunnéngshëllef

Logement.lu

Finanziell Hëllef (guichet.lu)

GESONDHEET / PROBLEMER

Aidsberodung vun der Croix Rouge | Tél. +352 40 62 51

Kanner & Jugendtelefon | Tél. +352 12345

Jugend- an Drogenhëllef | Tél. +352 49 40 40 40

SOS Détresse – Hëllef iwwer Telefon | Tél. +352 45 45 45

Schwulen & Lesben Berodung

Sexualitéit / Messbrauch / Schwangerschaft (planning familial)

Solidarité jeunes

Meederchershaus: Refuge pour filles en detresse

JOBS

Jobfinder

Jobs.lu

Indeed

Jugendinfo (Jobs & Stages)

Moovijob

Monster

Babysitting

Fonction publique recrutement

FRÄIZÄIT / JUGENDINFO

Service Volontaire

Location Chalet

E Veräin / asbl grënnen (benevolat.lu)

Sevice National de la Jeunesse (SNJ)